Přívoz P8 - Troja - bezpečnostní opatření

Přívoz P8 - bezpečnost

Nový pražský přívoz P8 v Praze-Troji nahradil zřícenou lávku pro pěší. Vzhledem k silnému proudu v místě přívozu, daném větším spádem koryta řeky, bylo nutné zavést opatření vedoucí k větší bezpečnosti přepravy.

Mezi oba břehy bylo napnuto silné ocelové jisticí lano, ke kterému je převozní plavidlo upoutáno. Lano ale znemožňuje jakoukoli další plavbu jiných plavidel po i proti proudu. Toto se týká i sportovních lodí, kajaků apod. Za účelem zamezení jakémukoli plavidlu vplout do tohoto místa, byly do vodní cesty rozmístěny signální znaky, které proplutí zakazují.

Jejich porušení je přestupkem a velkým bezpečnostním rizikem, proto věříme, že budou plně respektovány. Děkujeme za pochopení.