Tradiční tryzna za utonulé

Tradiční tryzna za utonulé

Dnes 30. října proběhla tradiční Tryzna za utonulé, pietní akce, kterou každoročně pořádá spolek Vltavan ve spolupráci s Pražskou paroplavební společností. Letos byla na tuto smuteční plavbu vypravena loď Andante.

Na závěr se všichni vylodili u sochy Vltavy na Dětském ostrově, kde položili květiny a připomněli si nejen všechny utonulé, ale také poděkovali řece za obživu, kterou přináší.