Tryzna za utonulé 2017

Tradiční tryzna za utonulé

Letošní tradiční Tryzna za utonulé proběhla poněkud netradičně. Vzhledem k velkému vichru se tato pietní akce musela obejít bez plavby lodí.

Místo toho se všichni účastníci v čele se spolkem Vltavan a Pražskou paroplavební společností vydali na Dětský ostrov pěšky. U sochy Vltavy pak položili květiny za utonulé a poděkovali řece za obživu.