Velká rekonstrukce parníku Vyšehrad

Rekonstrukce parníku Vltava

Již za několik týdnů, na počátku hlavní plavební sezóny, se představí veřejnosti historický parník Vyšehrad za dlouhá desetiletí v neviděné kráse. Jeden z největších klenotů flotily Pražské paroplavební společnosti (PPS) podstupuje v těchto dnech pod dohledem památkářů náročnou a citlivou rekonstrukci do podoby, v níž byl právě před osmdesáti lety spuštěn na vodu.

Rekonstrukce Vyšehradu je pro nás jednou z nejnáročnějších akcí těchto let. PPS ji přitom financuje výhradně ze svých zdrojů, které nejsou neomezené. Zároveň nechceme, aby tento skvost zmizel z očí veřejnosti na příliš dlouhou dobu, proto jsme vlastní přestavbu rozdělili do dvou etap – pro letošek stihneme vrátit Vyšehradu původní vnější vzhled s převážně otevřenou hlavní palubou. Do příští plavební sezóny pak chceme zrekonstruovat i původní zadní palubní salónek,“ říká Dušan Sahula, který má projekt přestavby na starosti. Zkušený odborník na lodní dopravu a bývalý ředitel PPS se do paroplavby vrátil po několikaleté přestávce a převzal i funkci mluvčího společnosti.

Vyšehrad je už čtvrtým hrdým nositelem tohoto tradičního jména parníků PPS a letos oslaví osmdesáté narozeniny. Na vodu byl spuštěn v Ústí nad Labem 1. května 1938 pod jménem Antonín Švehla společně se sesterským parníkem Dr. Edvard Beneš. Slavnostní akt za účasti tisícovek lidí včetně tehdejšího ministra průmyslu se změnil v demonstraci národní hrdosti. Během následujících desetiletí několikrát změnil jméno a byl přestavován, v roce 1961 i výrazně změnil podobu.

„Vedení Pražské paroplavební společnosti s nejvyšší vážností ctí tradici firmy, sahající už více než jeden a půl století do minulosti. Jediné zachované historické parníky v českých zemích, Vyšehrad a Vltava, jsou přitom nanejvýš důležitou součástí této tradice. Jsme přesvědčeni, že rekonstruovaný Vyšehrad si získá stejný obdiv a oblibu široké i odborné veřejnosti, jaké po návratu do původní podoby získala i Vltava,“ říká předseda představenstva Pražské paroplavby kapitán Jan Hamza. Právě Vltava prošla náročnou rekonstrukcí před několika lety a od té doby je nejenom jednou z nejkrásnějších lodí ve střední Evropě a ozdobou hlavního města Prahy, ale v návaznosti na to dostává pozvání i na prestižní zahraniční přehlídky parníků.

Vyšehrad i Vltava jsou od roku 2013 z iniciativy PPS chráněnými historickými památkami. O to náročnější akcí je současná rekonstrukce parníku Vyšehrad, probíhající v loděnici PPS v pražské Podbabě. Předcházela jí důkladná příprava včetně dlouhého a takřka detektivního pátrání po podkladech, které umožní co nejvěrnější návrat lodi k původní podobě. Mnoho technických a obrazových materiálů, podle kterých by bylo možno parník věrně obnovit, totiž vzalo za své spolu s částí archivu PPS při velké povodni na přelomu tisíciletí. Nakonec se podařilo chybějící kousky skládačky doplnit i za pomoci veřejnosti – po výzvách PPS lidé posílali či nosili historické fotografie a další materiály, které měli doma.