7.9. změna trasy hodinové plavby

Změna trasy hodinové plavby

5. září 2019

V sobotu 7. září poplujeme hodinové plavby po změněné trase. Důvodem je konání akce Prague City Swim v okolí Střeleckého ostrova.

Obvyklá trasa plavby kolem Střeleckého ostrova bude pozměněna tak, že loď popluje z plavební komory Mánes přímo mezi Žofínem a Střeleckým ostrovem. Dále bude pokračovat pod most Legií, k přístavišti Hollar a zpět do plavební komory Mánes.

Časy vyplouvání a samotné trvání plavby změněno nebude a bude odpovídat plavebnímu řádu, loď tedy vypluje z Rašínova nábřeží každou hodinu od 11.00 do 18.00.